Rủi ro từ các nút thắt pháp lý

So với các nước trên thế giới, thị trường bất động sản của Việt Nam vẫn còn khá non trẻ với một khuôn khổ pháp lý chưa hoàn chỉnh. Những rủi ro lớn xuất hiện khi quá trình cải tiến

ĐỐI TÁC

Click gọi:
0943.116.606